ï»?!DOCTYPE html> title_temp 【RPO招聘服务ã€?三和招聘ç½?/title> <meta name="keywords" content=""> <meta name="description" content=""> <link href="static/css/jobcn.core.css" rel="stylesheet"> <link href="static/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="static/css/style(1).css" rel="stylesheet"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://vqfg3.com/">ɽ¶«11Ñ¡5</a></h1> <div id="i2u7zs1oky" class="nav"> <h1 class="ssl_logo"> <a href="http://vqfg3.com/" title="" target="_blank" style=""> <img src="static/images/rpo_03.png" style="width: 220px; height: 60px;"> </a> </h1> <ul class="nav_list"> <li class="active"><a href="Home.html">公司简ä»?/a></li> <li><a href="Customs.html">服务案例</a></li> <li><a href="Contacts.html">业务联系</a></li> <li><a href="/Home/Index">返回招聘ç½?/a></li> </ul> </div> <div id="i2u7zs1oky" class="header"> <div id="i2u7zs1oky" class="banner"> </div> </div> <div id="i2u7zs1oky" class="content" style="background: #fff url(static/images/rpo_35.png) no-repeat; background-position-x: center; background-size: 1600px"> <div id="i2u7zs1oky" class="park_employ" style="margin-top: 235px;"> <h3> <img src="static/images/rpo_41.png" style="width:100%;"/></h3> <div id="com" class="company_list"> <div id="i2u7zs1oky" class="company_list_row"> <div id="i2u7zs1oky" style="width: 40%; float: left"> <img src="static/images/rpo_36.png" /> </div> <div id="i2u7zs1oky" style="width: 55%; float: right"> <div id="i2u7zs1oky" style="line-height: 30px; font-size: 16px"> <p>      ä¸‰å’ŒäººåŠ›èµ„源集团有四个实体人才招聘现场,营业面积è¾?万多å¹? 方米,分布在深圳龙华区、龙岗区、光明新区,以及深汕特别合作区ã€? </p> <br /> <p>山东11选5      ä¸‰å’ŒRPO事业部是三和人力资源集团直属服务品牌,在整合三和 人力25年综合招聘服务经验的基础上,开创“由人到岗”的RPO服务 模式,结合连锁资源优势、信息平台优势和专业团队优势,坚持以客户 满意度为导向,不断提升服务效能和服务效率。三和RPO拥有50多名 专业顾问组成的交付团队。目前,三和RPO在商超、物业、物流、电 商、模具、制造业、金融、教育、外贸、现代服务业等行业,已形成具 有竞争力的服务优势! </p> </div> </div> </div> </div> <h3> <img src="static/images/rpo_42.png" style="width:100%;"/></h3> <div id="Div1" class="company_list"> <div id="i2u7zs1oky" class="company_list_row"> <div id="i2u7zs1oky" style="width: 40%; float: left"> <img src="static/images/rpo_37.png" /> </div> <div id="i2u7zs1oky" style="width: 55%; float: right"> <div id="i2u7zs1oky" style="line-height: 30px; font-size: 16px"> <p>       è‡?0年代招聘外包诞生以来,此业务以每å¹?7%的速度在增长,国内åœ?000年开始超步,经过十几年的发展,该方式已经成为一种趋势。三å’?0多年来专注于人力资源服务,我们是HR朋友最忠实的伙伴,三和人力资源集团龙岗公司(三和隆人力资源)在2012年初步建立代理招聘业务框架和梯队ï¼?013年初全面独立运作,经过两年多的精心耕耘,扩散至三和集团连锁的整体运营,我们提供一站式的招聘代理服务,代理招聘服务已成为企业可持续健康发展的必然要求,让企业管理引领未来! </p> <p> <br /> <b style="font-size: 16px;">业务定义</b> </p> <p>       代理招聘是人力服务机构利用自身资源优势,通过专业化的运作手段,为企业广泛粟寻所需人才,并对人才进行分层筛选,为企业定向推荐最合适人才的一种服务模式,是确保企业岗位需求与人才高度匹配的一种高效纳才渠道ã€? </p> <p> <br /> <b style="font-size: 16px;">业务特点</b> </p> <p>山东11选5       精准匹配,针对性强/快捷简易,高效/节省成本,减少支å‡?对结果负责,确保人员到岗/降低用工风险,助企业快速发å±? </p> <p> <br /> <b style="font-size: 16px;">业务流程</b>山东11选5 </p> <p>       客户意向--考擦客户--职位评估--协议签订--支付定金--人才匹配--人才甄é€?-推荐面试--企业复试--面试成功--确认试用--结余é¢? </p> <p> <br /> <b style="font-size: 16px;">业务收费标准</b> </p> <p>山东11选5       职位精准匹配,并确保人员入职到岗在一定周期内来核算费用ã€? </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer" class="copyright"> © æ·±åœ³å¸‚三和网络技术有限公å?nbsp;版权所æœ? </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='f0fl0'><dl id='f0fl0'></dl></pre><strike id='f0fl0'></strike><p id='f0fl0'><legend id='f0fl0'></legend><noframes id='f0fl0'><small id='f0fl0'></small><noframes id='f0fl0'></noframes></noframes></p><style id='f0fl0'><q id='f0fl0'></q></style><big id='f0fl0'></big><form id='f0fl0'></form><blockquote id='f0fl0'><ul id='f0fl0'><span id='f0fl0'><b id='f0fl0'><ol id='f0fl0'><big id='f0fl0'><span id='f0fl0'></span></big></ol><small id='f0fl0'></small><ol id='f0fl0'><ul id='f0fl0'><tbody id='f0fl0'><fieldset id='f0fl0'><strong id='f0fl0'><li id='f0fl0'><bdo id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'></abbr></bdo><span id='f0fl0'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='f0fl0'><noframes id='f0fl0'><tbody id='f0fl0'></tbody></noframes></legend></b><strong id='f0fl0'></strong></span></ul></blockquote><center id='f0fl0'><small id='f0fl0'><ins id='f0fl0'><td id='f0fl0'><div id='f0fl0'></div></td></ins></small></center><del id='f0fl0'><p id='f0fl0'></p><noscript id='f0fl0'><small id='f0fl0'><b id='f0fl0'></b><style id='f0fl0'></style><i id='f0fl0'></i><small id='f0fl0'><dl id='f0fl0'></dl><fieldset id='f0fl0'><form id='f0fl0'><dt id='f0fl0'><code id='f0fl0'></code><code id='f0fl0'><div id='f0fl0'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='f0fl0'><kbd id='f0fl0'></kbd><sup id='f0fl0'><th id='f0fl0'></th></sup></thead><sup id='f0fl0'><strong id='f0fl0'><i id='f0fl0'></i></strong><small id='f0fl0'><div id='f0fl0'></div></small><ins id='f0fl0'></ins></sup><legend id='f0fl0'><table id='f0fl0'></table></legend></noscript></del><li id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'></optgroup></li><label id='f0fl0'></label><label id='f0fl0'></label><sub id='f0fl0'></sub><del id='f0fl0'></del><em id='f0fl0'><dd id='f0fl0'></dd></em><small id='f0fl0'></small><optgroup id='f0fl0'><dfn id='f0fl0'></dfn></optgroup><option id='f0fl0'><tr id='f0fl0'><code id='f0fl0'></code></tr></option><fieldset id='f0fl0'></fieldset><strong id='f0fl0'></strong><noframes id='f0fl0'><tfoot id='f0fl0'></tfoot></noframes><q id='f0fl0'><code id='f0fl0'><select id='f0fl0'></select></code></q><fieldset id='f0fl0'><big id='f0fl0'><tt id='f0fl0'></tt></big><p id='f0fl0'></p></fieldset><li id='f0fl0'></li><li id='f0fl0'></li><tfoot id='f0fl0'></tfoot><small id='f0fl0'></small><ul id='f0fl0'></ul><option id='f0fl0'></option><pre id='f0fl0'><ins id='f0fl0'></ins></pre><select id='f0fl0'></select><ins id='f0fl0'><td id='f0fl0'><i id='f0fl0'></i></td><u id='f0fl0'><code id='f0fl0'><thead id='f0fl0'><button id='f0fl0'><thead id='f0fl0'><option id='f0fl0'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='f0fl0'><em id='f0fl0'><big id='f0fl0'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='f0fl0'><strong id='f0fl0'></strong><del id='f0fl0'></del></sup><label id='f0fl0'></label><q id='f0fl0'><b id='f0fl0'><acronym id='f0fl0'></acronym><div id='f0fl0'><button id='f0fl0'><table id='f0fl0'></table><sup id='f0fl0'><dd id='f0fl0'><tfoot id='f0fl0'></tfoot></dd><blockquote id='f0fl0'><noframes id='f0fl0'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='f0fl0'><ul id='f0fl0'><li id='f0fl0'></li></ul></div></q><tfoot id='f0fl0'><font id='f0fl0'><i id='f0fl0'><dd id='f0fl0'></dd></i></font></tfoot><tr id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'></optgroup></tr><address id='f0fl0'><tfoot id='f0fl0'></tfoot><dd id='f0fl0'></dd></address><option id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'><style id='f0fl0'></style><tt id='f0fl0'></tt><font id='f0fl0'></font><u id='f0fl0'><tt id='f0fl0'></tt></u></abbr></option><dd id='f0fl0'><ol id='f0fl0'></ol></dd><bdo id='f0fl0'><acronym id='f0fl0'><pre id='f0fl0'></pre></acronym><b id='f0fl0'><span id='f0fl0'></span></b><form id='f0fl0'></form></bdo><dl id='f0fl0'></dl><thead id='f0fl0'></thead><tt id='f0fl0'><tt id='f0fl0'></tt><sub id='f0fl0'><i id='f0fl0'><dt id='f0fl0'></dt><p id='f0fl0'></p></i></sub></tt><acronym id='f0fl0'><dd id='f0fl0'></dd></acronym><small id='f0fl0'><acronym id='f0fl0'><i id='f0fl0'><label id='f0fl0'><kbd id='f0fl0'><form id='f0fl0'><div id='f0fl0'><strike id='f0fl0'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='f0fl0'></bdo><strike id='f0fl0'><table id='f0fl0'></table></strike></small><strike id='f0fl0'></strike><abbr id='f0fl0'></abbr><tbody id='f0fl0'></tbody><sup id='f0fl0'></sup><code id='f0fl0'><ul id='f0fl0'><tfoot id='f0fl0'></tfoot></ul></code><bdo id='f0fl0'></bdo><tr id='f0fl0'></tr><sup id='f0fl0'></sup><abbr id='f0fl0'></abbr><dfn id='f0fl0'><dir id='f0fl0'><p id='f0fl0'></p></dir><small id='f0fl0'><div id='f0fl0'></div></small></dfn><th id='f0fl0'><noscript id='f0fl0'></noscript></th><address id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'></abbr><big id='f0fl0'></big></address><ol id='f0fl0'><dd id='f0fl0'><address id='f0fl0'></address></dd></ol><sub id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'></optgroup><thead id='f0fl0'></thead></sub><th id='f0fl0'><del id='f0fl0'></del></th><dd id='f0fl0'><small id='f0fl0'></small></dd><option id='f0fl0'><thead id='f0fl0'></thead></option><blockquote id='f0fl0'></blockquote><option id='f0fl0'></option><noframes id='f0fl0'><legend id='f0fl0'><style id='f0fl0'><dir id='f0fl0'><q id='f0fl0'></q></dir></style></legend></noframes><u id='f0fl0'></u><table id='f0fl0'><table id='f0fl0'><dir id='f0fl0'><thead id='f0fl0'><dl id='f0fl0'><td id='f0fl0'></td></dl></thead></dir><noframes id='f0fl0'><i id='f0fl0'><tr id='f0fl0'><dt id='f0fl0'><q id='f0fl0'><span id='f0fl0'><b id='f0fl0'><form id='f0fl0'><ins id='f0fl0'></ins><ul id='f0fl0'></ul><sub id='f0fl0'></sub></form><legend id='f0fl0'></legend><bdo id='f0fl0'><pre id='f0fl0'><center id='f0fl0'></center></pre></bdo></b><th id='f0fl0'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'><dfn id='f0fl0'><del id='f0fl0'><code id='f0fl0'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='f0fl0'><div id='f0fl0'><tfoot id='f0fl0'></tfoot><dl id='f0fl0'><fieldset id='f0fl0'></fieldset></dl></div></noframes><label id='f0fl0'></label></table><tfoot id='f0fl0'></tfoot></table><span id='f0fl0'></span><dfn id='f0fl0'></dfn><tr id='f0fl0'></tr><th id='f0fl0'><tt id='f0fl0'></tt><dd id='f0fl0'></dd></th><optgroup id='f0fl0'></optgroup><blockquote id='f0fl0'></blockquote><center id='f0fl0'></center><em id='f0fl0'><kbd id='f0fl0'></kbd><li id='f0fl0'><span id='f0fl0'></span></li><pre id='f0fl0'></pre></em><ol id='f0fl0'><tt id='f0fl0'><label id='f0fl0'><kbd id='f0fl0'></kbd></label></tt></ol><sub id='f0fl0'><sup id='f0fl0'><dl id='f0fl0'></dl><td id='f0fl0'></td><tt id='f0fl0'><blockquote id='f0fl0'><big id='f0fl0'><ol id='f0fl0'><tt id='f0fl0'><code id='f0fl0'><p id='f0fl0'></p><small id='f0fl0'><li id='f0fl0'></li><button id='f0fl0'><tfoot id='f0fl0'><i id='f0fl0'></i></tfoot></button><tbody id='f0fl0'><em id='f0fl0'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='f0fl0'><i id='f0fl0'><span id='f0fl0'></span><dt id='f0fl0'><ol id='f0fl0'></ol><b id='f0fl0'></b><strike id='f0fl0'><dir id='f0fl0'></dir></strike></dt><legend id='f0fl0'></legend><tr id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'><label id='f0fl0'><select id='f0fl0'><tt id='f0fl0'><blockquote id='f0fl0'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='f0fl0'></b></i><dfn id='f0fl0'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='f0fl0'></option><td id='f0fl0'><big id='f0fl0'><tfoot id='f0fl0'></tfoot></big><strong id='f0fl0'></strong></td><tfoot id='f0fl0'></tfoot><tfoot id='f0fl0'><pre id='f0fl0'><acronym id='f0fl0'><table id='f0fl0'><dir id='f0fl0'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='f0fl0'></tt><strong id='f0fl0'><u id='f0fl0'><div id='f0fl0'><div id='f0fl0'><q id='f0fl0'></q></div><strong id='f0fl0'><dt id='f0fl0'><sub id='f0fl0'><li id='f0fl0'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='f0fl0'></big><th id='f0fl0'></th><dd id='f0fl0'><center id='f0fl0'></center></dd><td id='f0fl0'></td><ol id='f0fl0'><dd id='f0fl0'><th id='f0fl0'></th></dd></ol><dt id='f0fl0'><div id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'><strike id='f0fl0'></strike></abbr></div></dt><center id='f0fl0'></center><center id='f0fl0'></center><bdo id='f0fl0'><dd id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'><strike id='f0fl0'></strike><ul id='f0fl0'><del id='f0fl0'><q id='f0fl0'><tbody id='f0fl0'><noframes id='f0fl0'><bdo id='f0fl0'></bdo><ul id='f0fl0'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='f0fl0'><big id='f0fl0'><dt id='f0fl0'><acronym id='f0fl0'></acronym><q id='f0fl0'><select id='f0fl0'><center id='f0fl0'><dir id='f0fl0'></dir></center></select><noscript id='f0fl0'><strong id='f0fl0'><tr id='f0fl0'></tr></strong><label id='f0fl0'></label><strike id='f0fl0'></strike><option id='f0fl0'><u id='f0fl0'><ol id='f0fl0'><blockquote id='f0fl0'></blockquote></ol></u></option><table id='f0fl0'></table></noscript><i id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'></abbr></i><thead id='f0fl0'><strong id='f0fl0'><b id='f0fl0'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='f0fl0'></acronym><sub id='f0fl0'></sub><optgroup id='f0fl0'><del id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'></optgroup></del><button id='f0fl0'></button></optgroup><ul id='f0fl0'><em id='f0fl0'></em><dir id='f0fl0'><td id='f0fl0'></td><address id='f0fl0'></address><td id='f0fl0'></td><thead id='f0fl0'><thead id='f0fl0'></thead><ul id='f0fl0'></ul></thead></dir><del id='f0fl0'></del><thead id='f0fl0'></thead></ul><acronym id='f0fl0'></acronym></bdo><legend id='f0fl0'><font id='f0fl0'><font id='f0fl0'><span id='f0fl0'><tr id='f0fl0'><option id='f0fl0'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='f0fl0'><b id='f0fl0'><select id='f0fl0'></select></b></tbody><div id='f0fl0'><form id='f0fl0'></form><fieldset id='f0fl0'><pre id='f0fl0'><kbd id='f0fl0'><u id='f0fl0'><form id='f0fl0'><li id='f0fl0'><th id='f0fl0'><dt id='f0fl0'></dt></th></li><span id='f0fl0'></span></form><address id='f0fl0'></address></u><u id='f0fl0'><tt id='f0fl0'></tt></u></kbd></pre><p id='f0fl0'></p></fieldset></div><tbody id='f0fl0'><blockquote id='f0fl0'><style id='f0fl0'></style></blockquote><u id='f0fl0'></u></tbody><fieldset id='f0fl0'></fieldset><form id='f0fl0'></form><li id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'></abbr></li><acronym id='f0fl0'></acronym><tt id='f0fl0'><dl id='f0fl0'></dl></tt><fieldset id='f0fl0'></fieldset><em id='f0fl0'></em><b id='f0fl0'></b><p id='f0fl0'></p><tbody id='f0fl0'><address id='f0fl0'></address><dd id='f0fl0'></dd></tbody><dir id='f0fl0'></dir><tbody id='f0fl0'></tbody><ul id='f0fl0'><select id='f0fl0'></select></ul><td id='f0fl0'></td><kbd id='f0fl0'><tt id='f0fl0'><q id='f0fl0'></q></tt></kbd><tfoot id='f0fl0'><select id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'></abbr><table id='f0fl0'></table></select></tfoot><em id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'><label id='f0fl0'></label><ol id='f0fl0'><dir id='f0fl0'><label id='f0fl0'></label><form id='f0fl0'><thead id='f0fl0'><tbody id='f0fl0'></tbody></thead></form></dir><table id='f0fl0'><form id='f0fl0'><table id='f0fl0'><legend id='f0fl0'><li id='f0fl0'></li><big id='f0fl0'><span id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'><span id='f0fl0'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='f0fl0'></noscript><div id='f0fl0'><code id='f0fl0'><sup id='f0fl0'><kbd id='f0fl0'></kbd></sup><thead id='f0fl0'><small id='f0fl0'></small></thead></code></div><dt id='f0fl0'></dt></table></form></table><abbr id='f0fl0'><small id='f0fl0'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='f0fl0'><optgroup id='f0fl0'></optgroup></abbr><sup id='f0fl0'></sup><abbr id='f0fl0'><style id='f0fl0'><strike id='f0fl0'><b id='f0fl0'><i id='f0fl0'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='f0fl0'></table><dl id='f0fl0'></dl><strike id='f0fl0'></strike><tt id='f0fl0'><p id='f0fl0'></p></tt><div id='f0fl0'><noscript id='f0fl0'></noscript><dt id='f0fl0'><bdo id='f0fl0'><strong id='f0fl0'><sup id='f0fl0'><acronym id='f0fl0'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='f0fl0'><tbody id='f0fl0'></tbody><tbody id='f0fl0'><dl id='f0fl0'></dl><del id='f0fl0'></del><ins id='f0fl0'><dfn id='f0fl0'><button id='f0fl0'></button></dfn></ins><td id='f0fl0'></td><option id='f0fl0'></option><tbody id='f0fl0'><sub id='f0fl0'><acronym id='f0fl0'><font id='f0fl0'><ins id='f0fl0'></ins></font><tr id='f0fl0'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='f0fl0'></dir><address id='f0fl0'><bdo id='f0fl0'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='f0fl0'><q id='f0fl0'><dd id='f0fl0'><fieldset id='f0fl0'></fieldset></dd></q></form><ol id='f0fl0'></ol><tfoot id='f0fl0'></tfoot></dt></div><pre id='f0fl0'><tt id='f0fl0'></tt><noframes id='f0fl0'></noframes></pre><dir id='f0fl0'><tt id='f0fl0'><q id='f0fl0'></q><select id='f0fl0'><dir id='f0fl0'></dir><ins id='f0fl0'><li id='f0fl0'></li></ins><small id='f0fl0'><ul id='f0fl0'></ul></small><pre id='f0fl0'></pre></select></tt><ul id='f0fl0'></ul></dir><th id='f0fl0'></th><ol id='f0fl0'><sup id='f0fl0'><i id='f0fl0'><pre id='f0fl0'><table id='f0fl0'></table></pre></i></sup></ol><option id='f0fl0'></option><dt id='f0fl0'></dt><sup id='f0fl0'></sup><big id='f0fl0'></big><thead id='f0fl0'></thead><p id='f0fl0'></p><td id='f0fl0'><acronym id='f0fl0'><div id='f0fl0'><tt id='f0fl0'></tt></div><fieldset id='f0fl0'></fieldset><bdo id='f0fl0'></bdo><em id='f0fl0'><font id='f0fl0'></font></em></acronym></td><dir id='f0fl0'></dir><u id='f0fl0'></u><strong id='f0fl0'><td id='f0fl0'></td></strong><tt id='f0fl0'></tt><q id='f0fl0'><legend id='f0fl0'><bdo id='f0fl0'><bdo id='f0fl0'><legend id='f0fl0'><b id='f0fl0'><strong id='f0fl0'><label id='f0fl0'><sup id='f0fl0'><u id='f0fl0'><sup id='f0fl0'></sup></u><big id='f0fl0'></big><select id='f0fl0'></select></sup><p id='f0fl0'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='f0fl0'></noscript><dt id='f0fl0'></dt></bdo></legend></q><small id='f0fl0'></small><b id='f0fl0'></b><li id='f0fl0'><p id='f0fl0'><label id='f0fl0'><table id='f0fl0'><sup id='f0fl0'><em id='f0fl0'></em></sup></table><blockquote id='f0fl0'></blockquote></label></p></li><blockquote id='f0fl0'></blockquote><dd id='f0fl0'><thead id='f0fl0'></thead><abbr id='f0fl0'><noscript id='f0fl0'><tbody id='f0fl0'><style id='f0fl0'><sup id='f0fl0'><pre id='f0fl0'></pre></sup><em id='f0fl0'></em></style></tbody><optgroup id='f0fl0'><tbody id='f0fl0'><kbd id='f0fl0'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='f0fl0'></tfoot><big id='f0fl0'><thead id='f0fl0'></thead></big><div id='f0fl0'><thead id='f0fl0'><tfoot id='f0fl0'><form id='f0fl0'></form></tfoot><optgroup id='f0fl0'><strong id='f0fl0'><p id='f0fl0'></p></strong><acronym id='f0fl0'><dl id='f0fl0'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='f0fl0'><small id='f0fl0'><small id='f0fl0'></small><q id='f0fl0'></q></small></p></div><th id='f0fl0'></th><noscript id='f0fl0'></noscript><dl id='f0fl0'><fieldset id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'><bdo id='f0fl0'><th id='f0fl0'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='f0fl0'><pre id='f0fl0'></pre><li id='f0fl0'></li></small><ol id='f0fl0'></ol><em id='f0fl0'></em><dd id='f0fl0'></dd><optgroup id='f0fl0'><noframes id='f0fl0'><li id='f0fl0'><abbr id='f0fl0'></abbr></li></noframes><optgroup id='f0fl0'></optgroup><select id='f0fl0'></select><dd id='f0fl0'></dd></optgroup><acronym id='f0fl0'></acronym><noscript id='f0fl0'></noscript><li id='f0fl0'><label id='f0fl0'></label></li><table id='f0fl0'></table></div></html>